klassieke kunst @ GALERIE043 MAASTRICHT
Bataille, Willem *
Berchmans, Emile (att. to)
Bijtel, Jacobus
Bos, Willem
Brams, Vic
Bruijn, Cornelis *
Butts, Amy
Carlé, Raymond
Ceuppens, Franz
Couty, Jean Frédéric *
Daenen, Paul Emile
Dewit, Jean-Baptiste
Diey, Yves
Duflos, Robert *
Duval, Henri
Fleurbaai, Hendrik
Fried, Pal *
Gool, van, Andries
Gregoire, Jan (1)
Gregoire, Jan (2)
Maas, Harry
Numans, Auguste
Numans, Henriette
Pierson, Alden *
Regt, de, Piet *
Riviere, la, Adriaan
Romenij, Pieter Willem
Schouten, Henri *
Sengier, Achille
Sijthoff, Gijsbertus Jan
Vos, de, Firmin
Wiggers, Derk
Zwart, de, Pieter
Willem Bataille - Vissersdorpje

WILLEM BATAILLE *

  Emile Berchmans (t.a.) - 3 Putti

EMILE BERCHMANS (att. to)

   
Jacobus Bijtel | een verborgen genie

JACOBUS BIJTEL

  Willem Bos - Haven Rotterdam

WILLEM BOS

  Vic Brams - Ballerina

VIC BRAMS

Cornelis Bruijn - Bloemenmarkt

CORNELIS BRUIJN *

  Amy Giampietri - Butts

AMY GIAMPIETRI - BUTTS

  Raymond Carlé | Schilder van landschappen, stillevens, portretten en religieuze scènes

RAYMOND CARLÉ

Franz Ceuppens | schilder van bloemstukken

FRANZ CEUPPENS

  Jean Frédéric Couty | Schilder van landschappen, genre en bloemen

JEAN FRÉDÉRIC COUTY *

  Jean-Baptiste Dewit | Portretschilder

JEAN-BAPTISTE DEWIT

Yves Diey | schilder van gallante intimiteiten

YVES DIEY

  Robert Duflos | Sfeervolle naakten

ROBERT DUFLOS *

  Henri Duval | Luikse kunstschilder

HENRI DUVAL

Hendrik Fleurbaai | zijn havens zijn zeer gezocht

HENDRIK FLEURBAAI

  xxx | xxx

FRIED PAL *

  Andries van Gool| stillevens

ANDRIES VAN GOOL

Jan Gregoire | Maastrichts kunstschilder

JAN GRÉGOIRE

  Jan Gregoire | Maastrichts kunstschilder

JAN GRÉGOIRE

  Harry Maas | schilder van het vrouwelijk schoon

HARRY MAAS

Auguste Numans

AUGUSTE NUMANS

  Henriëtte Numans | bloemstillevens

HENRIETTE NUMANS

  Alden Pierson | Amerikaanse kunstenaar

ALDEN PIERSON *

Piet de Regt | in impressionistische trant

PIET DE REGT *

  Adriaan la Rivière | vertegenwoordigd in Museum Boymans-van Beuningen

ADRIAAN LA RIVIÈRE

  Pieter Willem Romenij - fruitstilleven

PIETER WILLEM ROMENIJ

    Henri Schouten - Belgische veeschilder

HENRI SCHOUTEN *

  Achille Sengier - Marine

ACHILLE SENGIER

Larense School - G.J. Sijthoff

GIJSBERTUS JAN SIJTHOFF

  Firmin De Vos | Belgische kunstenaar

FIRMIN DE VOS

  Derk Wiggers | Hollands landschap

DERK WIGGERS

Pieter de Zwart | Haagse School

PIETER DE ZWART